Protocol

Protocol buiten trainingen jeugdspelers

Algemene afspraken
– Alle spelers wassen thuis hun handen en gaan thuis naar het toilet.
– We vermijden lichamelijk contact.
– Trainers, assistenten en spelers met klachten blijven thuis. (Zoals aangegeven in de richtlijnen van het RIVM)
– Elk team heeft een eigen kast met trainingsmateriaal. Na elke training worden de gebruikte knuppels en helmen schoongemaakt met desinfecterend middel. Roulatie van spullen wordt tot een minimumbeperkt en de catcherhelm wordt door maximaal 1 speler gebruikt tijdens een training en wordt ook schoongemaakt na afloop.
– De spelers verlaten direct na de training het veld, mits hun ouders aanwezig zijn daar waar nodig.
– Ouders komen niet op het veld, mogen niet langs de lijn staan tijdens de training.
– We stellen (m.n. tijdens de eerste weken) apart aanspreekpunten / toezichthouders aan om vragen te beantwoorden en naleving van de regels te checken.

Afspraken die gelden voor de BeeBallers en de Pupillen (kinderen t/m 12 jaar):
– Ouders zetten hun kind af op het parkeerterrein, de trainer en assistent(en) wachten de kinderen op bij de kantine.
– Als alle kinderen zijn gearriveerd loopt het team naar de plek waar getraind wordt. Dit om te voorkomen dat ouders toch met hun kind mee het veld op lopen.
– De trainer en assistenten bewaren 1.5 meter afstand van elkaar.
– Aan het einde van de training komen de ouders de kinderen weer ophalen op het parkeerterrein, ze blijven wachten bij (of liever nog in) hun auto. Zijn ze niet met de auto blijven ze op 1.5 meter afstand van andere ouders, op het parkeerterrein wachten. De trainer en assistenten hebben de kinderen weer verzameld voor de kantine en sturen de kinderen naar hun ouders, om de beurt.

Afspraken die gelden voor de aspiranten (kinderen van 13 t/m 18 jaar):
– De jeugdleden van 13 t/m 18 jaar mogen ook trainen, maar moeten de regel van 1.5 meter afstand goed in acht nemen.
– Deze leden komen zo veel mogelijk zelf op de fiets naar het veld.
– Wat betreft het stallen van de fietsen; er wordt op toegezien dat de fietsen niet te dicht bij elkaar gestald worden, en niet tegelijk geplaatst en gehaald worden.
– Tijdens de training worden er activiteiten aangeboden waarbij de 1.5 meter regel makkelijk kan worden uitgevoerd. De trainer en assistenten letten hierbij op dat ook bij het warmlopen en het stretchen kinderen niet te dicht bij elkaar komen.
– Na afloop van de training gaan de kinderen om de beurt naar huis, de trainer en assistenten zien hierop toe.

Afspraken die gelden voor de senioren & recreanten (iedereen boven de 18 jaar):
– De leden van boven de 18 jaar mogen ook trainen, maar moeten de regel van 1.5 meter afstand goed in acht nemen.
– Deze leden komen zelf met de auto of op de fiets naar het veld.
– Wat betreft het stallen van de fietsen; er wordt op toegezien dat de fietsen niet te dicht bij elkaar gestald worden, en niet tegelijk geplaatst en gehaald worden.
– Tijdens de training worden er activiteiten aangeboden waarbij de 1.5 meter regel makkelijk kan worden uitgevoerd. De trainer en assistenten letten hierbij op dat ook bij het warmlopen en het stretchen leden niet te dicht bij elkaar komen.
– Na afloop van de training gaat iedereen zo snel mogelijk en om de beurt naar huis, de trainer en assistenten zien hierop toe.

Goedkeuring protocol