Ledeninformatie

Als u of u kind graag wilt honkballen bent u natuurlijk van harte welkom tijdens een training. U kunt zich in dat geval op de trainingsdag melden op het veld. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met de trainer van het betreffende team of een van de bestuursleden van de vereniging.

Mulo stelt u of uw kind eerst gedurende drie gratis proeftrainingen in de gelegenheid om kennis te maken met de sport. Op die manier kunt u een goed beeld krijgen van de sport en de vereniging alvorens u besluit om lid te worden.

Kosten lidmaatschap

De kosten voor het spelen van honkbal bij Mulo zijn relatief beperkt. Zo hoeft een nieuw lid niet direct over eigen materiaal te beschikken. Mulo heeft voldoende materiaal beschikbaar. Het is wel gebruikelijk dat op termijn een eigen handschoen wordt aangeschaft. Knuppels, ballen en overig materiaal wordt door de vereniging beschikbaar gesteld. Ook de kosten in verband met kleding zijn beperkt. U of uw kind wordt niet direct verplicht om een uniform aan te schaffen. Het dragen van sportkleding en sportschoenen (bij voorkeur met noppen) is voldoende. Wanneer u of uw kind ook gaat deelnemen aan de wedstrijden zal in overleg met de coach worden gesproken over aanschaf van een uniform.

De hoogte van de jaarlijkse contributie is afhankelijk van de leeftijd die de speler bereikt in het betreffende seizoen. De contributie wordt in januari in rekening gebracht en heeft betrekking op het seizoen dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Voor nieuwe leden van Mulo geldt een afwijkende regeling. In het eerste jaar van lidmaatschap is de hoogte van de contributie afhankelijk van de periode waarin u of uw kind lid wordt. Het Jaar is verdeeld in 3 gelijke periodes van 4 maanden, afhankelijk van de periode waarin een nieuw lid wordt ingeschreven, zal vervolgens de gehele contributie dan wel 2/3 of 1/3 deel van de contributie in rekening worden gebracht.

Indien een lid besluit tijdens het seizoen te stoppen vindt de vereniging dat uiteraard erg vervelend maar dit betekent niet dat het lid recht heeft op teruggave van (een deel van) de contributie.

Onderstaand een overzicht van de verschillende leeftijdscategorieën en bijbehorende contributie voor het seizoen 2021:

Jeugd t/m 9 jaar: € 125,00
Jeugd 10 t/m 17 jaar: € 156,00
Leden vanaf 18 jaar: € 197,00
Recreanten: € 161,00
Niet spelende leden: € 30,00

Wijzigingen en uitschrijven

Indien er wijzigingen in de gegevens van een lid zijn dan dient daar een melding van gemaakt te worden bij de ledenadministratie. Denk daarbij aan adreswijzigingen, wijziging van telefoonnummer, emailadres etc. Mocht u of uw zoon/dochter zich uit willen schrijven als lid. Dient daar ook melding van gemaakt te worden bij de ledenadministratie. De ledenadministratie kunt u bereiken door contact op te nemen via ledenadministratie@mulo-baseball.nl .

[Contact_Form_Builder id=”11″]