Beter een Goeie buur….

Vanaf 9 mei stelt Mulo een hoek van het veld dagelijks beschikbaar aan onze buren van DéDé Dance en Difesa sports (taekwondo), zodat ook zij weer kunnen trainen.
We zijn blij dat we hiermee bij kunnen dragen aan het plezier van onze sportieve collega’s. Zeker zo lang het binnen sporten vanuit Den Haag nog niet is toegestaan.

We gaan weer Trainen !

De afgelopen dagen zijn we bij MULO druk bezig geweest om het weer mogelijk te maken dat we kunnen trainen.
Daarvoor hebben we een protocol moeten opstellen om de veiligheid in relatie met COVID-19 (Cororna virus) te borgen.
Deze ochtend hebben we goedkeuring van de gemeente gekregen op ons ingediende protocol.

Kijk hier voor meer info, zoals de aangepaste trainingstijden.