We gaan weer Trainen !

De afgelopen dagen zijn we bij MULO druk bezig geweest om het weer mogelijk te maken dat we kunnen trainen.
Daarvoor hebben we een protocol moeten opstellen om de veiligheid in relatie met COVID-19 (Cororna virus) te borgen.
Deze ochtend hebben we goedkeuring van de gemeente gekregen op ons ingediende protocol.

Kijk hier voor meer info, zoals de aangepaste trainingstijden.