Auteur: Erik Taanman

Nieuwe kledingleverancier Mulo

Beste leden en ouders van leden,

Zoals jullie wellicht al hebben vernomen is er de afgelopen maanden druk overleg gevoerd met een nieuwe leverancier van de clubkleding. Het heeft wat langer geduurd dan gehoopt maar ondertussen kunnen wij u informeren over het feit dat met ingang van heden de clubkleding zal worden geleverd door Macron Store Deurne.

De samenwerking met Macron Store Deurne biedt de leden van Mulo het grote voordeel dat kleding in het vervolg op voorraad leverbaar is en ook kan worden gepast in de winkel aan de Stationsstraat 88 in Deurne. Naast de officiële clubkleding kunt u bij Macron Store Deurne ook terecht voor petten, schoenen en overige honkbalmaterialen. Op korte termijn zal het assortiment in de winkel nog worden uitgebreid.

Een nieuwe kledingleverancier betekent ook een nieuw officieel wedstrijdshirt. Sinds korte tijd wordt dit shirt al gebruikt door de spelers van onze beide seniorenteams. Dit officiële shirt is op dit moment voorradig bij Macron Store Deurne en kan ook via de nieuwe webshop worden aangeschaft. Deze webshop is bereikbaar via onderstaande link.

Om de samenwerking met Macron Store Deurne te vieren en ter introductie van de nieuwe officiële wedstrijdkleding geldt een speciale actie. Alle leden die het nieuwe wedstrijdshirt kopen krijgen gratis een rugtas die is voorzien van het Mulo logo. Deze actie geldt gedurende  3 maanden.

Macron Store Deurne nodigt u van harte uit om een bezoek te brengen aan de winkel in Deurne.

Namens Macron Store Deurne en het bestuur van Mulo,

Rik van Moll

 

Link naar webshop:    http://macronstoredeurne.nl/shop/clubs/mulo-baseball/

 

Sportieve collega’s meldt u zich!

Op zondag 18 juni 2017 vindt weer het inmiddels welbekende
BedrijvenSoftbalToernooi bij MULO Honk- en Softbal te Helmond!

Al onze teams en velden zijn vrij gepland voor degenen die thuis zijn of er speciaal voor thuisblijven op de derde zondag van juni.

Ook jouw bedrijf/vereniging krijgt de gelegenheid het enthousiasme van de vaste deelnemers aan deze jaarlijkse happening, met hen te delen op zondag 18 juni a.s.

Motiveer je (sport)collega’s en/of vrienden om met 1 of meerdere teams deel te nemen aan dit toernooi, waarvoor softbal-ervaring geen vereiste is, maar gezelligheid troef.

Liefst zo snel mogelijk en uiterlijk tot 11 juni a.s. kun je onderstaand inschrijfformulier retourneren aan:
contactpersoon: Daniëlle Kuijpers-Verhorevoort
e-mail adres: BST-2017@outlook.com
volg ons op facebook: BST MULO

Download : Inschrijfformulier BST-2017

Gezocht: nieuwe bestuursleden

Zoals tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 januari jl. al opgemerkt is het bestuur van Mulo op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Ten eerste is de functie van wedstrijdsecretaris vacant. Valerie heeft namelijk te kennen gegeven te willen stoppen als wedstrijdsecretaris. Zij heeft de afgelopen periode wel, in afwachting van een nieuwe wedstrijdsecretaris, het oefenprogramma voor alle teams samengesteld.

Als wedstrijdsecretaris ben je verantwoordelijk voor het plannen van de wedstrijden en de scheidsrechters. Ook de contacten met de KNBSB aangaande de wedstrijdzaken zullen via jou verlopen. Daarnaast heb je als bestuurslid uiteraard ook inspraak in meer algemene verenigingszaken.

Daarnaast is het bestuur op zoek naar tenminste één algemeen bestuurslid. Momenteel bestaat ons bestuur uit zes leden. Op grond van de statuten dient het bestuur van Mulo in beginsel uit een oneven aantal leden te bestaan. Om die reden zouden wij graag een zevende bestuurslid verwelkomen.

Indien u zich geroepen voelt om toe te treden tot het bestuur en zodoende samen met ons te willen bouwen aan verdere groei en ontwikkeling van de club, dan vernemen we dat graag.

In geval van interesse of vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende of de secretaris (Petra Coort).

 

Rik van Moll
Voorzitter

Wijziging beleid contributie en vaststelling contributie seizoen 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 januari 2017 is door het bestuur aan de leden voorgesteld om de contributie voor het seizoen 2017 met een bedrag van € 2,50 te verhogen. De reden voor deze gewenste verhoging is onder andere gelegen in het feit dat ook de door Mulo te betalen afdracht aan de KNBSB is verhoogd. Bovendien is de voorgaande jaren de contributie (ondanks stijging van de lasten) niet verhoogd. Afgesproken is dat de contributieverhoging alleen van toepassing is voor spelende leden. De bijdrage van niet spelende leden zal dus gelijk blijven.

De Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met het voorstel tot verhoging. Dat betekent dat voor het komende seizoen de volgende contributie in rekening zal worden gebracht:

 Jeugd t/m 9 jaar: € 102,50
Jeugd 10 t/m 17 jaar: € 132,50
Leden vanaf 18 jaar: € 192,50
Recreanten: € 157,50
Niet spelende leden: € 30,00

Naast verhoging van de contributie is afgesproken dat het beleid ten aanzien van nieuwe leden wordt aangepast. Vorig jaar is afgesproken dat voor nieuwe leden de hoogte van de verschuldigde contributie afhankelijk is van het kwartaal waarin men lid wordt. Gebleken is dat indien een nieuw lid zich in het laatste kwartaal inschrijft de aan de KNBSB verschuldigde afdracht hoger is dan de door het nieuwe lid te betalen contributie. Om die reden geldt met ingang van het seizoen 2017 de regel dat het jaar in drie periodes van 4 maanden wordt ingedeeld. Afhankelijk van de periode waarin een nieuw lid wordt ingeschreven zal vervolgens de gehele contributie dan wel 2/3 of 1/3 deel van de contributie in rekening worden gebracht.